• darkblurbg
    Ondersteuning

Wij kunnen u op afstand helpen bij vragen of problemen. Wij gebruiken daarvoor het programma Teamviewer. Neem a.u.b. eerst contact met ons voordat u verder gaat.

Wij zullen u vragen om onderstaande link te openen en te starten. Wanneer u dat heeft gedaan krijgt u op uw scherm de vraag of wij uw systeem mogen overnemen zodat wij samen met u kunnen werken aan een antwoord of oplossing.